ช่องทางการร้องเรียน

การร้องเรียนมี 3 ประเภท คือ  

1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

3. การประกอบการอุตสาหกรรม

 

สามารถร้องเรียนโดยตรงผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้ 7 ช่องทาง

1. ทางแอพพลิเคชั่น i-dee โดยสามารถโหลดได้ทางระบบไอโอเอส และระบบแอนดรอยส์ หรือเข้าผ่านทางเว็บไซต์ http://i-dee.industry.go.th

2. เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เข้าเมนู ช่องทางรับฟังความคิดเห็น หรือแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา https://shorturl.asia/QCvaU

3. กล่องข้อความทางเฟสบุ๊ค สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา shorturl.asia/JYUw4

4. ส่งเอกสารร้องเรียนผ่านโทรสารหมายเลข 0 7431 1596 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 1511 

5. ส่งจดหมาย ที่อยู่

                      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

       เลขที่ 161/5 หมู่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

6. ส่งอีเมล์ ทาง

         moi_songkhla@industry.go.th

7. ติดต่อด้วยตนเอง 

                      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

       เลขที่ 161/5 หมู่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

 

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน ได้ทางลิงค์