ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.04.2567
3

?? ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ?? . สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . ??ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ?? ข้าพระพุทธเจ้า คณะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
01.04.2567
5

”สัปดาห์ให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.03.2567
3

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ”เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด” ภายใต้โครงการ SUCCESS

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

28.03.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ 1. จัดซื้อ จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 14,717.00 บาท 2. จัดจ้าง จำนวน 21 ครั้ง รวมเป็นเงิน 266,597.50 บาท

08.02.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้) ประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้ 1. จัดซื้อ จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 17,752.90 บาท 2. จัดจ้าง จำนวน 19 ครั้ง รวมเป็นเงิน 229,886.90 บาท

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03