แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 161/5 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311511,074-442662
โทรสาร : 074-311596
อีเมล : saraban_songkhla@industry.go.th