?? ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ?? . สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . ??ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ?? ข้าพระพุทธเจ้า คณะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

?? ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ??
.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.
??ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ??
ข้าพระพุทธเจ้า คณะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา