”สัปดาห์ให้บริการประชาชน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

"สัปดาห์ให้บริการประชาชน" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567