เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566