ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา