ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เรื่องการจัดทำคู่มือคุณภาพ ประกอบการขอรับรองมอก.S แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริลักษณ์ วิศวรุ่งโรจน์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หงส์มณีกุล นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำคู่มือคุณภาพ เพื่อนำมาประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S) ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 1 ราย ได้แก่ The Singnature Hotel Airport ตั้งอยู่ใกล้สนามบินหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งยื่นขอการรับรอง มอก.116-2565 การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย และมอก.เอส 79-2562 การบริการร้านกาแฟ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ The Singnature Hotel Airport มีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือในการจัดทำคู่มือคุณภาพ เพื่อประกอบการขอรับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S) เป็นอย่างดี