ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำและตรวจสถานที่ผลิต เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน

ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำและตรวจสถานที่ผลิต เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน