5 ส

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส และปรับภูมิทัศน์ รอบๆบริเวณนอกอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา