ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
0

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลฉื่อฉาง เส้นทางวัฒนธรรมนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 4

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.05.2567
0

เข้าร่วมการประชุมเปิดตัวโครงการ (Kick Off Event) ”การศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์”

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

14.05.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้) ในรอบเดือนเมษายน 2567 ดังนี้ 1. จัดซื้อ จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 44,497.42 บาท 2. จัดจ้าง จำนวน 23 ครั้ง รวมเป็นเงิน 327,034.63 บาท

25.04.2567

ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) จำนวน 11 รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,488.20 บาท

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03