คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.01.2566
1

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนมกราคม 2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.01.2566
3

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน สัญจร ครั้งที่ 5

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.01.2566
1

เข้าร่วมประชุมเชิงพิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุน ตามมาตรา 49(3) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

21.12.2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึง เเดือนกันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565

01.12.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายสำหับโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565

18.01.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไฟหน้ารถด้านขวารถยนต์หมายเลขทะเบียน ขท 4876 สงขลา (สอจ.สข)

12.01.2566

จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,173.00 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

20.01.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้) ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้ 1. จัดซื้อ จำนวน 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 7,620.00 บาท 2. จัดจ้าง จำนวน 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 214,001.75 บาท

03.01.2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064928220604